Stavoarch
Stavíme bydlení za peníze, na které dosáhnete i vy.

Dokumenty ke stažení

Žádost o územně plánovací informaci o podmínkách provedení jednoduchých staveb
doc (56kB)
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
doc (82kB)
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení nebo o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území.doc
doc (85kB)
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
doc (79kB)
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
doc (56kB)
Žádost o vydání regulačního plánu
doc (78kB)
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
doc (60kB)
Žádost o stavební povolení
doc (82kB)
Oznámení změny v užívání stavby
doc (57kB)
Žádost o územně plánovací informaci
doc (52kB)
Podnět k pořízení regulačního plánu
doc (42kB)
Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu
doc (86kB)
Oznámení o užívání stavby
doc (46kB)
Ohlášení stavby
doc (75kB)
Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení
doc (55kB)
Žádost o závazné stanovisko památkové péče
doc (28kB)